De simmer is wer oer, tiid om ris te sjen hoe't ús passantenhaven it dien hat. Us havenmeester Albert Kieft hat it allegearre byhâlden.

Dit jier hawwe 74 boaten mei Dútske nasjonaliteit Eastermar oandien en 6 skippen mei Amerikaanske minsken (so lovely here!).

passanten2003

Altiid aardich is te sjen hoe't it it jier dêrfoar west hat:

passanten2002

Fansels hawwe der folle mear passanten west, mar in part van dizze skippen leit net yn de passantenhaven mar yn jachthaven 'De Lits'.

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: