Yn't ferline hawwe we it alris earder behannele, mar no is de kûgel troch de tsjerke: op ferskate media (Wâldnet en Friesch Dagblad û.o.) is te lêzen dat fan 't simmer (13 juny) de prolooch plakfine sil fan it IFKS. Prachtnijs fansels!
Hjirûnder in stik fan it 'Friesch Dagblad' dat yn syn gehiel hjir pleatst wurdt, om't de lêstekens op de site fan it Friesch Dagblad net goed foar't ljocht komme (mei Firefox tenminste net...).

Earnewâld - Een skûtsjesylwedstrijd op de Burgumer Mar behoort tot de mogelijkheden. De IFKS wil die wel organiseren. Maar om de wedstrijd op 13 juni aanstaande door te kunnen laten gaan, is haast geboden.
Dit is een aantal van de conclusies van de commissie-Benedictus, die gisteren haar rapport presenteerde op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Tytsjerksteradiel in Earnewâld. Onder leiding van Gjalt Benedictus deed een negenkoppige commissie in opdracht van de gemeente onderzoek naar de haalbaarheid van een zeilwedstrijd op de SKS- of IFKS-kalender op de Burgumer Mar.
Sommige zeildeskundigen waren kritisch, merkte de commissie. De Burgumer Mar zou te klein en te ondiep zijn om de hele IFKS-vloot plus volgschepen te herbergen. Maar uit nader onderzoek blijkt dat er op het meer een geschikt wedstrijdwater beschikbaar is dat qua omvang vergelijkbaar is met het IFKS-wedstrijdwater bij Heeg. De diepte komt overeen met de diepte van de Sleattemer Mar. Voor de hele vloot is het meer evenwel te krap, maar een proloog zou er heel best gevaren kunnen worden.
De leden van de IFKS-vereniging zijn enthousiast over een mogelijke wedstrijd op de Burgumer Mar, en willen er wel een proloog varen. 13 juni is vastgesteld als datum. Zeker 25 schippers hebben de commissie-Benedictus toegezegd dat ze op de Burgumer Mar zullen varen. Vanuit de SKS-gelederen zwijgt men tot nog toe in alle talen over de toenadering van de commissie-Benedictus. De commissie stelt voor om met spreader en gates te gaan zeilen, wat een primeur zou zijn in het skûtsjesilen.
De omgeving loopt niet over van enthousiasme voor de wedstrijd. In Jistrum is geen belangstelling en in Burgum vindt men het wel leuk, maar verder niet. Alleen in Eastermar en Sumar is groot draagvlak. Camping Klein Zwitserland in Sumar wil meewerken in de organisatie, net als diverse verenigingen in Eastermar.

Begroting
De commissie-Benedictus heeft begroot dat de wedstrijd dit jaar 29.000 euro kost, volgend jaar vijfhonderd euro meer, en in 2011 dertigduizend euro. Voor dit jaar rekent de commissie op 13.000 euro subsidie en 16.000 euro sponsorgeld. In 2011 moeten alle kosten door sponsors gedekt worden.
Hoewel de IFKS de wedstrijdorganisatie op zich neemt, moet er nog heel wat praktische voorbereiding plaatsvinden, waarschuwt de commissie in de aanbevelingen. ,,Der moat leaver juster as moarn útein set wurde mei de praktyske tariedings. By it trochgean fan de silerij moatte der healwei jannewaris perfoarst stikken de doar út."


Bron: Friesch Dagblad link: http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=42719

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: