verkocht

Foar de minsken op 'e siik nei in hûs yn Eastermar; kar is de wol de lêste tiid. Fansels gefolgen fan it ree kommen fan de senioarewenten hawwe der dizze simmer nochal wat wenten fan eigner wiksele. Noch net alles is wer ferkocht, dus wa't te plak wol yn ús peareltsje fan de gemeente, dy moat der no by wêze.

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: