Afgelopen donderdag 6 november is door een groep jongeren een plan over de realisatie van een voetbal- en basketbalplein aangeboden aan wethouder Fokkema van de gemeente Tytsjerksteradiel.

Over bovengenoemd plan is op 28 oktober j.l. een informatieavond geweest georganiseerd door de jongeren samen met dorpsbelang. Door de vele aanwezigen op deze avond werd het plan over het algemeen positief ontvangen.

Door het maken van afspraken en regels over het gebruik van het voetbal- en basketbalplein en door gebruik te maken van geluiddempend materiaal zal worden getracht de eventuele overlast voor omwonenden te beperken.

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: