plattegrond

Op de laatste bijeenkomst van Dorpsbelang (13-11-2003) is het plan voor de herinrichting van het gebied ijsbaan-passantenhaven opnieuw aan de order geweest.
Omdat niet iedereen bij deze voorlichting aanwezig kon zijn kunt u hier alsnog de plannen bekijken. Het project werd gepresenteerd door Elle Hoekstra van PAREL (Projectgroep Aktive Rekreaasje yn Eastermar’s Lânsdouwe)

Het schetsmodel
Een jaar geleden is het eerste schetsmodel gepresenteerd. Na overleg met omwonenden en andere belanghebbenden is dit schetsmodel aangepast.

In het kort komt het plan nu op de volgende punten neer:

Passantenhaven:

Er is ruimte voor 24 ligplaatsen langs de wal en 6 insteekboxen. De helft van de ligplaatsen zijn om een eiland gesitueerd. Voor de passanten zijn er voorzieningen voor stroom en water.

Watersportvereningingshaven:

Aan de Snakkerbuorren kant komen zo’n 48-50 plaatsen voor de leden van de watersportvereniging. De boten liggen allemaal met de kopse kant naar de wal toe.

De geplande rietoever in het eerste plan is wegens praktische bezwaren vervallen.

Wandelroute:

Er komt halverwege de passantenhaven een nieuwe brug. Het huidige bruggetje gaat naar het passanteneiland. Hierdoor is de wandelroute gewaarborgd.

IJsbaan:

De vorm t.o.v. het eerdere plan is aangepast. De bocht aan de Lits-kant is er nu uit.

De ijsbaan wordt opgehoogt zodat het zomers als recreatieterrein kan functioneren.

Men denkt aan een verwijderbaar hek dat winters dienstdoet als scheiding tussen ijsbaan en omliggende dijk, ‘s zomers kan dit weggehaald worden.

Multifunctioneel gebouw:

iisbaan hok500

Komt naast het parkeerterrein en is bedoeld voor passantenvoorzieningen (2 douches, 2 wc’s, rolstoelvriendelijk), opslag en ijsbaanvoorzieningen. In het ontwerp is uitgegaan van aansluiting bij de omliggende bebouwing en gebruik makend van autentieke bouwmaterialen. Het dak staat t.o.v. het gebouw getordeerd/gedraaid zodat er automatisch afdakjes/beschutting ontstaat.

Parkeerplaatsen:

In het plan zijn 30 extra parkeerplaatsen opgenomen. Vaste parkeerplaatsen voor bewoners van het Waltsje zijn niet mogelijk.

Rest nog te melden dat de huidige loswal blijft, met een evt. uitbreiding van een kanosteiger, misschien de trailerhelling van de Lits openbaar wordt en er gekeken wordt of een aanlegplaats voor een rondvaartboot aan het oude bruggehoofd (niet op tekening) kan worden gerealiseerd.

Er wordt nagedacht over een opslagplaats voor de winter wat de vele kleine open bootjes (schouwen) betreft omdat deze nu verspreid over het gebied het land opgetrokken worden en een rommelig geheel geven.

De buitenkant van het passanteneiland vraagt om een aantrekkelijk aanzien dat uitnodigd aan passerende boten om Eastermar aan te doen. Wellicht een optie voor een prijsvraag.

Planning:

Als er geen obstakels in de planning en uitvoering ontstaan is de planning als volgt:

2003: Afronding schetsmodel

2004: Planologische procedure en meeliften met de 2e fase van het Friese merenproject

herfst 2005; de eeste schep in de grond

iisbaan hok plattegrond550

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: