Per abuis is in de Actief vermeld, dat het gebouw van 'de Bolster' (de oude openbare school) zal worden gesloopt. Inmiddels is gebleken, dat de jeugd dit ook heeft gelezen en d.m.v. 'de voetbal' al begonnen is een handje te helpen, o.a. met een raam. Voor de nieuwe eigenaar is dit heel vervelend.

Het gebouw zal verbouwd worden tot een woonhuis en wordt dus NIET gesloopt. Ik wil de bewoners van Eastermar verzoeken om de komende weken een oogje in het zeil te houden zodat wij, de gemeente, het gebouw in zijn geheel kunnen overdragen aan de nieuwe eigenaar.

Met vriendelijke groet,
Wieny Toren, projectleider 'de Kjellingen'
Gemeente Tytsjerksteradiel
tel. 0511 – 460 757
email: WToren@t-diel.nl

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: