Op it útwreidingsplan fan de Blauhûskamp is hieltyd mear te sjen. De earste hûzen, de fjouwer starterswenten, wurde op dit stuit oplevere. Oare hûzen binne noch yn oanbou, û.o. de wenten fan WoonFriesland.
It is in aardichheid om ris even in kuierke te meitsjen troch dizze nije nijbou en dizze ûntjouwings ris te oanskôgjen.

Op de foto's op de thússide alfêst in ympresje.

nijbou Eastermar

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: