Eastermar heeft de afgelopen decennia altijd een dorpskrant gekend. Een krant met Eastermarder nieuws. Afgelopen najaar kwam hieraan helaas een eind.
Een enthousiaste groep Eastermarders besloot om gezamenlijk de schouders onder een nieuwe dorpskrant te zetten. Want Eastermar zonder een eigen krant dat kan natuurlijk niet!
En die krant is er gekomen: MarNijs. Een krant van, voor en door Eastermarders.
Hoe vaak precies de krant per jaar verschijnt is nog niet helemaal duidelijk. Het hele proces staat nog in de startblokken.In juni voor het dorpsfeest verschijnt een eerste compacte editie. In ieder geval zal hierin het programma van het dorpsfeest te vinden zijn. Op dit moment wordt achter de schermen nog druk gewerkt om dit fonkelnieuwe medium gestalte te geven.

In het najaar verschijnt dan de echte editie. Een krant met Eastermarder nieuws, advertorials van het Eastermarder bedrijfsleven, leuke artikelen en verenigingsnieuws.
Heeft u kopij voor deze gloednieuwe krant? Dat kin fansels yn it Frysk, maar het mag ook in het Nederlands natuurlijk! Stuur het op naar: Marnijs@eastermar.nl

De redactie,

Annet Dijkstra
Wiebe Visser
Pytsje Ros
Jan Reitsma
Sieta Tolsma
Simon Bosma 

krant

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: