Ja, dit is echt het allerlaatste nieuws van het project Klustermar. Woensdagavond 4 april a.s. wordt tijdens de ledenvergadering van Dorpsbelangen de nieuwe naam van het gebouw bekend gemaakt.
Waarom nu een andere naam? Die vraag heb ik regelmatig gehoord, immers de naam “Klustermar”: is al jaren ingeburgerd in het dorp.

Klustermar is ontstaan als projectnaam, een afkorting van clustering voorzieningen in Eastermar. Al snel was bekend dat, dit om verwarring te voorkomen, niet de naam van het gebouw kan worden. In Eastermar bestaat immers al een gebouw met de naam “Kleastermar” aan de Snakkebuorren.

Het zal moeilijk worden voor iedereen om straks een andere naam te gebruiken, maar over een paar jaar weten we niet beter. Ik zal in ieder geval proberen om straks consequent de nieuwe naam te gebruiken.

Voortgang van het gebouw
Voor iemand, zoals ik, die niet iedere dag in de buurt van het gebouw is, valt het op, dat het nu wel heel erg snel gaat. Maandag hebben we met de betrokkenen een rondleiding gehad op de bouwplaats en binnenin is heel duidelijk te zien, waar wat komt. Er werd enthousiast op gereageerd. Natuurlijk moet er nog veel gebeuren, maar de planning gaat nog steeds uit van een oplevering in de laatste week voor de bouwvak.

Om te voorkomen, dat we elkaar voor de voeten lopen, zal het herstraten van de wegen om het gebouw heen, pas starten na de bouwvak. Wel zullen binnenkort de ergste bulten en kuilen aangepakt worden, dit om ongelukken te voorkomen.

We vragen dan ook nog een paar maanden begrip voor de mogelijke overlast, die de bouw veroorzaakt.

Wieny Toren
Projectleider gemeente Tytsjerksteradiel

Image
'Balsemynkant' van het gebouw

Image
'Balsemynkant -peuters'

Image
Gemeenschappelijke ruimte

Image
Hoofdingang

Image

'Bolsterkant' van het gebouw

Image
Ingang 'Bolsterkant'

Image
een toekomstig lokaal van de Bolster

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: