In deze rubriek vindt u informatie over de Klustermar, bijgewerkt door
Wieny Toren, Projectleider
Gemeente Tytsjerksteradiel
tel. 0511 – 460 757
e-mail: WToren@t-diel.nl

Het project "Klustermar" is een clustering van voorzieningen in Eastermar, locatie 't Leech/ 't Hof/ Harstepaed.
De CHF (Woonproject) is de opdrachtgever van het project.
Bouwgroep Dijkstra Draisma gevestigd in Bolsward en Dokkum is de hoofdaannemer van het project. De uitvoerder op het complex zal zijn de heer Swart. Hij is aanspreekpunt voor de gang van zaken op en rondom de bouwplaats. Hij of zijn plaatsvervanger zullen vrijwel dagelijks aanwezig zijn.
Gedurende het bouwproces is het betreden van de bouwplaats is zonder toestemming van de uitvoerder (of voorman) niet toegestaan.

Tijdens de uitvoering van het project zullen we proberen u zoveel mogelijk op de hoogte te houden van de werkzaamheden. Via deze rubriek kunnen we rechtstreeks informatie op de website zetten. Verder zullen we u informeren via de Breedút en tijdens de bijeenkomsten van dorpsbelangen.
Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de projectleider van de gemeente: Wieny Toren.

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: