'leggen alle vogels'... folje it sprekwurd fierder sels mar oan.
En yn Eastermar dogge de fûgels dat op wol hiel nuvere plakken. 'Weidevogelbeheer' komt foar op de raarste plakken. Kuierders lâns it kanaal en hynders op 't Heechsân moatte tydlik goed út de eagen sjen wêr't se de fuotten delsette.
En soks levert wol hiel bysûndere plaatsjes op...
P1030246
Pictures

 

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: