Naar aanleiding van de vraag van de heer Nicolai, gisteren tijdens de bijeenkomst van dorpsbelangen, hier even in het kort een omschrijving van de plannen voor het buitenterrein. Ik heb de werktekening er even bij gedaan. Dit is misschien allemaal wat moeilijk te zien, maar het komt hierop neer:

Op het terrein van het complex komen een 14-tal parkeerplaatsen voor de bewoners. De aanleg van de pleinen voor de scholen en de parkeerplaatsen voor de bewoners is een verantwoordelijkheid voor de aannemer, die werkt in opdracht van het Woonbedrijf.

Het omliggende terrein en de groenvoorziening is de verantwoordelijkheid van de gemeente.
Om te voorkomen, dat we elkaar voor de voeten lopen, zal de aannemer, die in opdracht van de gemeente werkt pas na de bouwvak starten met het herstraten van de wegen en de aanleg van de parkeerplaatsen om het gebouw heen.
Op de tekening is te zien, dat er een aantal parkeerplaatsen komen langs het Harstepaed en een tweetal aan ’t Leech. Verder komen er bij de hoofdingang zes parkeerplaatsen, dit is de hoek Harstepaed/Leech. De parkeerplaatsen, die nu al aangelegd zijn aan ’t Hof zullen herstraat worden en blijven bestaan.

Op diverse plekken zullen beukenhaagjes gepland worden, zodat de afrastering met de pleinen wat natuurlijk blijft.

We vragen dan ook nog een paar maanden begrip voor de mogelijke overlast, die de bouw veroorzaakt.
Mocht dit nog vragen oproepen, dan kan er altijd contact met mij opgenomen worden.

Wieny Toren
Projectleider gemeente Tytsjerksteradiel

 

Image

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: