Ten behoeve van het project zal er het één en ander aan de beplanting gewijzigd moeten worden. Uitgangspunt tijdens het ontwerp van het gebouw is geweest, dat zoveel als mogelijk de bestaande bomen moeten blijven staan. Dit heeft nogal wat gepuzzel opgeleverd. Het resultaat is wel, dat er bijna geen beplanting verwijderd is:


De “hoge” bomen aan ’t Leech en de boomwal aan het Harstepead, evenals de overige bomen aan deze weg en de grote boom op het plein van de school, zullen behouden blijven. Deze bomen zullen tijdens de bouw beschermd worden met hekwerken en/of bekisting.


Met een deel van de bewoners aan ’t Hof is gesproken over de beplanting tussen ’t Hof 1 t/m 11 en het grasveld achter de school. Een aantal bewoners zou hier graag een vermindering van het aantal “hoge” bomen zien. Verder is afgesproken, dat hier een nieuw hekwerk zal komen. De afdeling groenvoorziening, gemeente, zal naar de mogelijkheden kijken.


Planning
Voor wat betreft de beplanting achter de huizen aan ’t Hof, deze werkzaamheden vinden plaats na de realisatie van de nieuwbouw. Het hele terrein zal nadat het gebouw gereed is hersteld moeten worden en nu al starten met het verwijderen van beplanting en/of het plaatsen van een nieuw hekwerk is onverstandig en zal extra kosten met zich meebrengen.

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: