Hawwe jimme dizze simmer de auto fan Google Streetview ek riden sjoen ?
It resultaat is no te sjen op google maps: Eastermar. (Klik op de foto)

waltsje_streetview

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: