Naast een dorpswapen en een dorpsvlag heeft Eastermar vanaf heden ook een eigen dorpslogo. Dit is een initiatief van de Feriening foar Doarpsbelang Eastermar in samenwerking met grafisch ontwerpbureau Studio Staalkaart.

Doarpslogo-Eastermar

Volgend jaar hoopt de Feriening foar Doarspbelang Eastermar haar 100-jarig jubileum te vieren. Zij wil dan graag goed voor de dag komen. Het bestuur benaderde Studio Staalkaart uit Eastermar met het verzoek om een nieuw logo te ontwerpen. Het oude logo was onpraktisch en oubollig. In een oriënterend gesprek over de opdracht kwam men op het idee om twee vliegen in één klap te slaan.

Rienk Vlieger van Studio Staalkaart liep namelijk al langer met de wens rond om Eastermar beter op de kaart te zetten. De gedachte daarachter is een stukje 'dorpsmarketing'. Deze vorm van marketing gaat, in tegenstelling tot bijv. regio- of citymarketing, niet alleen over het economisch belang maar ook over het verbinden van mensen, ideeën en mogelijkheden. Eastermar profileert zich erg goed maar het zijn allemaal losse activiteiten. Door één overeenkomstig element toe te passen krijgen al die activiteiten een verbinding met elkaar. En dat werkt positief naar alle kanten. De meest voor de hand liggende vorm daarvoor is een eigen logo dat men als een 'stempel' op alle initiatieven kan plakken.

Maar een dergelijk logo kan ook voor andere zaken gebruikt worden, bijvoorbeeld door Eastermarder verenigingen die geen eigen logo hebben.
Door dit idee te combineren met de ontwikkeling van een logo voor Doarpsbelang kunnen kosten bespaard worden en snijdt het mes aan twee kanten.

Op de openbare ledenvergadering van Doarpsbelang op dinsdag 16 april is het logo gepresenteerd. Het bestaat uit een beeldmerk, een woordmerk en een motto. Wanneer een vereniging het logo gebruikt, vervalt het motto en wordt dit vervangen door de naam van de vereniging. Omdat Doarpsbelang het logo gratis beschikbaar stelt voor Eastermarder initiatieven, is er geen financieel struikelblok om het logo te 'adopteren' door verenigingen en werkgroepen.
Ook de inwoners van Eastermar mogen het logo gebruiken.
Elke Eastermarder is nl. een Eambassadeur. Eastermarders zijn 'grutsk' op een dorp vol activiteit en energie. D.m.v. een eigen dorpslogo kan die 'grutskens' beter uitgedragen worden.

Nieuw motto

In het verleden zijn er voor Eastermar al diverse motto's gehanteerd. De meest recente is Eastermar, brûsplak yn de Wâlden. Omdat er tegenwoordig veel plaatsen zijn die bruisend of brûsplak in hun slogan gebruiken, was dat geen onderscheidend motto meer. Tijd voor iets nieuws.

Eastermar, in stjer tusken de Marren

In dit motto wordt uiteraard verwezen naar de meest voor de hand liggende sterren uit het dorp van vroeger en nu, zoals bijv. Elte Martens Beima (sterrenkundige 1801 - 1873), Dam Jaarsma (1914 - 1991), Doutzen Kroes, Gerbrich van Dekken en Gosse Koopmans. Maar wat misschien wel veel belangrijker is dat er in het motto verwezen wordt naar een dorp barstensvol talent. In Eastermar wonen zowel beroeps- als hobbymuzikanten, acteurs en actrices, theatermakers, zangers, schrijvers, schilders en dichters. Hun grote hoeveelheid talent is de basis van de vele culturele activiteiten in het dorp. En… een plek als Eastermar, op een kruispunt van water en wouden, is natuurlijk een ster waardig.

Nieuw beeldmerk

Een logo bedenken voor een dorp is een hele uitdaging. Toch waren de eerste reacties erg positief bij de presentatie. "We willen vooral de nadruk leggen op de mensen en de mienskip", aldus Rienk Vlieger, “in tegenstelling tot waar de nadruk ligt bij het dorpswapen en de dorpsvlag.” Behalve de associaties die de makers van Studio Staalkaart er zelf bij hebben, hadden vele aanwezigen al snel een eigen interpretatie van het beeldmerk.
Samenvattend kan het beeldmerk gezien worden als een combinatie van een zon en een ster, of als twee mensen die elkaar ontmoeten en omhelzen (moetsje & begroetsje), of als zeiltjes op het water bij een op- of ondergaande zon, of als de kruising van water en land, of als de plattegrond van het centrum van Eastermar waarbij de twee uiteinden zich scharen om de Komerk (haven en ijsbaan), of als het beeld van de Broekophâlder die zijn bretels durft los te laten om met een armgebaar iemand te begroeten, of als een bokaalvorm, of als een dans en een uiting van blijheid en geluk.
"Maar het gaat natuurlijk vooral om wat de kijker er zelf in ziet", aldus Harmke Paulides, mede-eigenaar van Studio Staalkaart.

De Feriening foar Doarpsbelang is zeer tevreden met het nieuwe logo. Door het logo 'vrij' te geven voor heel Eastermar hoopt Doarpsbelang dat het logo wordt omarmd en gebruikt door iedereen die het positieve en open karakter van Eastermar uit wil uitdragen.

De uitgebreide analyse is hier te lezen.

Het eigen logo voor de Ferienging van Doarpsbelang

Dorpslogo downloaden

Oar doarps- en ferieningsnijs: