Op dit stuit is men drok dwaande mei de bou fan in nij ûnderkommen foar de brêgewachters by de brêge oer is P.M. Kanaal by Skûlenboarch. It is doel dat fanút dit gebou meiertiid meardere brêgen betsjinne wurde.

bruggebouw.jpg

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: