Het bestuur van Doarpsbelang is vanmorgen (maandag 10 augustus) gewaarschuwd door een ambtenaar van de Provinsje dat er bij It Swimplak in Eastermar nu waarschijnlijk ook blauwalg is geconstateerd. Er is al een waarschuwingsbord geplaatst. Vanmiddag heeft it Wetterskip een test uitgevoerd en pas donderdag (13 augustus) a.s. kan er geconstateerd worden of het verboden is daar te gaan zwemmen. De tekenen lijken echter in die richtig te wijzen. Voorzichtig dus! Vooral voor de kinderen! Het water is behoorlijk groen en dus eigenlijk ook zeer onaantrekkelijk om erin te springen.<

Update donderdag 13  augustus:<

De provinsje hat ús witte litten dat we wer swimme kinne yn 'e Burgumer Mar. It wetter is wer skjin, dat wol sizze: gjin blau-alch mear. </

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: