Toen ik vanmorgen op de website zat te kijken, ontdekte ik dat het alweer een tijdje geleden is dat ik voor het laatst iets op de site heb gezet over de voortgang. En dat terwijl er door de aannemer toch 'keihard' gewerkt wordt.

Het nieuwe schooljaar zal starten in het nieuwe gebouw en dat betekent dat er ook tijdens de komende bouwvak nog werkzaamheden uitgevoerd zullen worden.

Inmiddels hebben beide scholen en de peuterspeelzaal hun spullen ingepakt en staat alles klaar om verhuisd te worden.

In de week van 13 t/m 17 augustus a.s. zal er door met name de scholen en de peuterspeelzaal hard gewerkt moeten worden om alles op 20 augustus a.s. klaar te hebben voor de schoolkinderen.
Schoonmaken, nieuwe meubels, verhuizen, inrichten en weer schoonmaken.
15 Augustus a.s. is de grote verhuisdag. Hoekema zal de verhuizing verzorgen en 's morgens al vroeg beginnen. Hiervoor zal de hoofdingang van het gebouw (hoek Leech/Harstepaed) gebruikt worden, dus dit kan verkeershinder veroorzaken.

Het buitenterrein zal nog niet helemaal klaar zijn. Wel de schoolpleinen, maar nog niet de openbare ruimten eromheen. Om ervoor te zorgen dat de ingangen van de scholen en de peuterspeelzaal bereikbaar zijn, zullen hiervoor tijdelijke voorzieningen getroffen worden.
Djurrema, Jansma en Van Dijk B.V. uit Buitenpost zal, in opdracht van de gemeente, de werkzaamheden t.b.v. de inrichting van het gebied rond het gebouw uitvoeren.

In de maand september zullen de tijdelijke units aan de Boskkamp weer verwijderd worden en ook het oude schoolgebouw van 'de Bolster' zal dan worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Mocht u verder nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u altijd contact met mij opnemen.

Wieny Toren
Projectleider 'de Kjellingen'

Image

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: