Tongersdeitejûn hat de gemeenteried it fersyk ta omkearing fan ‘e rydrjochting op it stik Beimastrjitte tusken ‘t Breed en Meerzigt honorearre. Dit fersyk wie yn maart yn de foarm fan in boargerinisjatyf oan ‘e ried en it kolleezje fan B&W dien. De folgjende stappen yn de feitlike realisaasje fan de rydrjochtingferoaring binne no it nimmen fan in ferkearsbeslút troch B&W en it seis wiken op besjen lizzen dêrfan. As dy perioade sûnder beswieren ferrint, kin oergien wurde ta it oanpassen fan de bebuording en komt it autoferkear dus fan de kant fan Meerzigt it doarp yn. Foar de fytsers feroaret der neat.

IMG 20200601 WA0003

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen