Op maandag 3 september startte een nieuwe basisschool in Eastermar.
Per 1 augustus 2018 zijn de beide scholen uit het dorp; KBS De Balsemyn en OBS De Bolster, gefuseerd. Als identiteitsrijke ontmoetingsschool gaan zij samen verder on de naam “de Twirre”.

Opening nieuwe basisschool Eastermar

De naam is bedacht en onthuld door Jannie Sibma uit Burgum. Ze had de volgende motivatie voor de nieuwe naam:
Een “Twirre” is een dwarrel- of wervelwind. Wervelen is rond een middelpunt draaien, levendig, bruisend. Op school ‘draait’ het om de kinderen zij staan centraal en in het middelpunt. De Bolster en de Balsemyn gaan samen verder. De beide schoolnamen ( namen uit de natuur) staan symbool voor nieuw leven. De Balsemyn met zijn springzaad en de Bolster als omhulsel en bescherming van de nieuwe vrucht. Zaden, vruchten, pitten kunnen door de wind worden verspreid. Door wind ontstaat energie, er wordt iets in gang gezet. Een gemotiveerd kind, komt ook, uit zichzelf in beweging.

Er gaat een frisse wind waaien in de nieuwe school. Deze ‘twirre’ waait ook door het dorp, want een school brengt levendigheid en zorgt voor verbinding en contacten. De Twirre is de nieuwe dynamische school van Eastermar nabij de Burgumer Mar en de Leien waar het genieten is van wind en water. Het is een school met “pit”. PIT van: Plezier, Inzet en Talent. Ieder kind mag met zijn of haar talenten wervelen en bruisen op “de Twirre”.

De nieuwe school valt onder PCBO Tytsjerksteradiel en is gevestigd in het pand van voorheen De Balsemyn. Beide teams kijken terug op een zeer positief en constructief fusietraject.

Gosse Bies
Directeur “de Twirre”

Bekijk het beeldverslag van de opening, gemaakt door Albert Bakker.

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen