Wethâlder Houkje Rijpstra hat op moandeitemoarn 17 desimber in ZAP-spjelde útrikt oan û.o. twa Eastermarder ZAP-pers (ZAP stiet foar Zwerf Afval Pakkers).
Hielkje Hamstra en Detsje Swart wienen nominearre foar dit earbetoan om’t hja op frijwillige basis har omjouwing frijhâlde fan rommel en ôffal.

Image
Hielkje Hamstra (l) en Houkje RijpstraIt inisjatyf om ZAP-pers yn it sintsje te setten giet út fan de Feriening fan Nederlânske Gemeenten, it Ministeary fan VROM en it bedriuwslibben.
Neist de spjelde krigen de Eastermarder dames -en de nominearren út oare doarpen yn de gemeente- in lúkse útfiering fan in foerpakket om fûgels by te fuorjen yn gefal fan in strange winter. (Foto's: ôfdieling kommunikaasje T'diel.)

Image
Detsje Swart (l)

Oar doarps- en ferieningsnijs: