Wat hat Eastermar stimd?

Yn totaal hawwe 728 Eastermarders te stimmen west.

 1. CDA: 285 (39%)
 2. FNP: 118 (16%)
 3. PvdA:109 (15%)
 4. ChristenUnie: 88 (12%)
 5. VVD: 54 (7%)
 6. SP: 39 (5%)
 7. Grienlinks: 18 (2%)
 8. Partij voor de Dieren: 7 (1%)
 9. Ned. Klokkenluiders Partij: 5 (1%)
 10. Gemeentebelangen Friesland: 3
 11. de Friezen: 2
 12. D66: 0
 13. Partij van het Noorden: 0

It wie hjoed de lêste kear dat de hear Rinkema sit nommen hat as stimburolid. De oare kear sille wy in fertroud gesicht misse by it ynleverjen fan de opropkaart. Rinkema hat it wurk jierren dien mar moat der spitigernôch mei ophâlde fanwege it meikoarten berikken fan in respektabele leeftyd.

rinkema
S. Rinkema

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: