Wat hawwe de Eastermarders op 12-09-12 by de lanlike ferkiezings stimd? Hjirûnder de útslach.
Der hawwe 932 minsken in stim útbrocht. 711 stimmen gienen nei de listlûkers fan de ferskate partijen.


VVD:150 = 16%
PvdA: 245 = 26%          
PVV: 39 = 4%                          
CDA: 232 = 25%                       
SP: 81 = 9%                             
D66 28 = 3%                            
GroenLinks 22 = 2,5%                
ChristenUnie 98 = 10,5%
SGP 5 = 0,5%
Partij v.d. dieren 18 = 2%   
Piratenpartij 2  
Lokaal Ned. 1   
DPK 1
50+ partij 2

 

ferkiezings 2012


Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: