Burgemeester Jeroen Gebben heeft vrijdag 26 april aan vijf inwoners van de gemeente een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt waaronderea

Mevrouw Trijntje Geertje Hoekstra-Twijnstra uit Eastermar (63) als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Hoekstra-Twijnstra zet zich al sinds 1986, meer dan 33 jaar, in als vrijwilliger bij de PKN-kerk in Eastermar. Ze was onder andere voorzitter en later bestuurslid van zangkoor ‘Ta Gods Eare’, leider van jeugdclubs, bestuurslid van een jonge vrouwengroep, leider van kindernevendienst, lid van de bazaarwerkgroep, bestuurslid van de jeugdraad, ouderling en lid van de beamerwerkgroep. Vanaf 1998 begon Mevrouw Hoekstra-Twijnstra als voorzitter van de werkgroep Eastermar van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG). Vanaf dat moment is zij de drijvende kracht achter het vrijwilligerswerk voor het NBG in haar woonplaats en in het rayon. Van 2006 tot 2019 was mevrouw Hoekstra voorzitter van Personeelsvereniging ’t Skewiel. Sinds 2013 zet ze zich in als voorzitter van haar eigen buurtvereniging It Fjouwerkant in Eastermar.

tine Hoekstra 1 klein                     tine hoekstra 2 klein

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: