In pûdefol snobbersguod ophelje, dát is it doel fan Sinte Marten. Alteast, as men it de bern freget. Ienkear thús moat de opbringst fan it 'by de doarren del' fuortendaliks ynspektearre wurde. Ek sille guon âlden harren der wol mei bemuoie wolle. Dus de pûde mar op 'e kop op tafel. In tal âlden moat nuver opsjoen hawwe doe 't tusken de lolly's, spekjes, dropkes, suertjes, kaugom, M&M's, minimarsen, sûkelaadsjes, pipermunt, doaskes rezinen, swart-wyt kûgels, toverballen, winegums, ingelske dropkes, iisbonbons, sûne mandarinen en 'koetjesrepen' in cd fan Simon Dijkstra foar it ljocht kaam...

Neffens Simon Dijkstra 'mutte goeie dingen ferspreid wurde'. It is him goed befallen. It oare jier wol er wer wat oars betinke. It koe yn 2008 mei Sinte Marten wolris drok wurde oan de doar fan Simon.

Image

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: