Mei Nynke de Jong as ambassadrise fan Eastermar 2018 stiet it doarp noch altyd yn 'e belangstelling. It idee om in fûns op te richtsjen foar minsken of projekten dy't finansjele stipe brûke kinne, it Kanjerfonds Eastermar, slagget oan, yn elts gefal by de media. Hjoed kinne wy bydragen ferwachtsje fan it NOS journaal, Jeugdjournaal en Hart van Nederland. Ek de redaksje fan Eva Jinek hie belangstelling mar hat dochs net keazen foar in item oer Eastermar.

nos journaal

hart van nl
Opnames foar Hart van Nederland, by de mikrofoan boargemaster Jeroen Gebben

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: