Al foar it tredde jier is in groepke froulju dwaande harren ta te rêden op it sminken fan bern op it Easterbarren. By de bern is it sminkt wêzen op it strjitfestival och sa populêr. Om oan de fraach op dy dei te foldwaan binne der meardere sminksters nedich. De kursus wurdt jûn troch Dries de Vries (www.driesdevries.com). Fotograaf Harmke Paulides mocht ûnder de les even 'yn de keuken' sjen.

grimeren1.jpg

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: