Vrijdagavond 6 april werd op de ledenvergadering van TV Marslach afscheid genomen van Freerk Hamstra die 5 jaar in het bestuur heeft gezeten. Nadat hij bloemen had gekregen, kwam de burgemeester binnen met de familie van Freerk. De burgemeester ging uitgebreid in op al het vrijwilligerswerk dat Freerk heeft gedaan voor o.a. tennis, voetbal en de laatste jaren ook voor de bridgeclub. Daarom heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd Freerk Hamstra te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Freerk was helemaal verbouwereerd en wist geen woord uit te brengen. En dat gebeurt hem zelden of nooit. Na een uur kreeg hij weer wat kleur op de wangen en herstelde zich de spraakwaterval en uitte hij zijn verwondering. Freerk, gefeliciteerd! Het is je gegund.

ABA 9805

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: