Foar wa't it net meikrigen hat, Omrop Fryslân joech wiidweidich omtinken oan de Calimero ûnder de Supermerkwebshops, Alles ûnder ien Dak.
Winkelman Sjouke Wijnsma leit út hoe't koroana de wurksumheden yn de winkel beynfloede hat en it tal bestellingen, dat troch hiel Fryslân thúsbrocht wurdt, tanaam is.

sjouke wijnsma
Byld: Omrop Fryslân

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: