willemwiersema1

By it hurdsilen komt ús eins mar ien namme fuortendaliks yn ’t sin: dy fan Marit Bouwmeester fan Warten fansels. Al jierren sylt sy yn ‘e top fan de Laser Radial klasse. Mar it kin samar wêze dat dêr de kommende tiid feroaring yn komt. Want hjoed hat Willem Wiersema, jawis, fan Eastermar, him op ’e WK klassearre foar de Goldfleet. De Goldfleet is de heechste top fan de Laser Standard-silerij. Op himsels al in hiele prestaasje want de de Goldfleet bestiet út in sterk fjild fan hiele tûke, flugge silers. De konkurrinsje is moardzjend.

Dizze wike sylt Willem wedstriden op de WK yn Barcelona. Wy sille sjen hoe fier en hoe heech't hy yn de klassearring komme kin. En nee, hy hat noch gjin eigen Wikipediapagina. En ek noch gjin eigen hashtag op de Omrop Fryslân side. Mar ‘t soe samar kinne dat soks der oer in skoftsje hiel oars hinneleit.

Willem Wiersema, fan Eastermar. 
Jawis, ien fan…
Grut wurden yn de Optimisten klasse.
Willem Wiersema.
Net wer ferjitte, dy namme...

willemwiersema2

willemwiersema3

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: