Yn maaie is yn Amsterdam in bondel mei de namme Minnezinne in moerstaal presintearre mei 52 gedichten yn ferskate streek- en stedstalen. Der stean ek in tal Fryske gedichten yn, ûnder oare fan ús doarpsdichter Martsje Mud. Alle gedichten hawwe in eroatysk tintsje.
De bondel is hjir te bestellen.

Minnezinne in moerstaal

inhoud

oade, gedicht fan Martsje Mud

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: