Fan 'e moarn om tweintich oer sânen hat Gaatse de Vries by Skûlenboarch it earste ljipaai fûn yn us gemeente.
Om tolve oere hat Gaatse it aai oanbean oan boargemaster Polderman.

Nei it lotterjen troch de boargemaster koe Gaatse de wikselbeker en de oarkonde yn ûntfangst nimme.
Hjir is te sjen wêr't Gaatse it aai fûn.

overhandigen_ljipaai

earste_ljipaai_2009_051

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: