Het project “CARE4Gyumri” is een medisch hulpproject voor Armenië. Bij dit project zijn inmiddels veel inwoners van Eastermar betrokken. Armenië is een vergeten land waar veel mensen maar weer de winter moeten zien door te komen in hun hutjes van golfplaten en een temperatuur van 30 graden onder het vriespunt.

Wat is CARE4Gyumri?
Gepke Hoekstra en Arjan Erkens zijn in september in de stad Gyumri geweest, en hebben daar met eigen ogen kunnen zien hoe het in Armenië met de gezondheidszorg is gesteld. Arjan en Gepke schrokken van de situatie die zij aantroffen en besloten met nog meer inzet en energie te gaan werken aan het project CARE4Gyumri. Het project richt zich op 3 zaken:

  1. Directe medische hulp aan de allerarmsten;
  2. Het overbrengen en installeren van medische apparatuur;
  3. Het overbrengen van medische kennis. Medisch specialisten hier uit Nederland dragen kennis over aan specialisten in Armenië.

Specialisten en verpleegkundigen van ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten zijn benaderd om met dit project mee te doen. Daarnaast is de projectgroep uitgebreid met leden die zich met name zullen bezighouden met logistiek, communicatie, organisatie en secretariële ondersteuning.

Er is geld nodig…
Om al deze gestelde doelen te kunnen halen is er geld nodig. Er is naar schatting € 50.000 nodig om dit project te kunnen laten slagen. Gemakkelijk is dat niet. Op dit moment lopen er in Eastermar veel acties voor diverse goede doelen. Om te voorkomen dat Eastermar wordt ‘overvoerd’ met acties wordt gezocht naar een goede balans hierin.

Een mooi voorbeeld van een geslaagde actie was de “Eastermarder Muzykjûn”.
Deze avond werd op 15 november gehouden in Hotel Meerzigt. Iedereen die graag muziek maakt kon hier terecht. Door het vrijblijvende karakter van de avond ontstonden de mooiste muziekcombinaties. Bijvoorbeeld Adri de Boer die van “In Nije dei” een duet maakte met Wytske van der Zee. Of Doutsen Hamstra die samen met Jantine van der Zee “Pink” neerzette. Dit alles onder begeleiding van een groot deel van de band Lechery. Pieter Kramer en Dennis van Holsteijn leidden spontane, niet gerepeteerde jamsessies.
Justine van der Veen haalde meer dan 40 euro binnen met een liedje op gitaar en een goede stem. Het is onmogelijk iedereen te noemen maar wel mogelijk iedereen die meegewerkt heeft heel erg te bedanken. De Muzykjûn 2013 heeft namelijk 600 euro opgebracht!

Helpt u ook mee?
U begrijpt dat alle financiële hulp meer dan welkom is. De Protestantse gemeente van Eastermar heeft besloten om de collecte in de Kerstnachtdienst op 24 december, geheel te bestemmen voor CARE4Gyumri.

Wilt u echter liever een gift overmaken via de bank dan kan dat natuurlijk ook.
Graag uw bijdrage dan storten op bankrekening 11.73.340.22 t.n.v. Famtofam o.v.v. “CARE4Gyumri”.

Mocht u meer informatie willen of ideeën willen aandragen, neemt u dan gerust contact op met care4gyumri@gmail.com.

Logo-Care-for-Gyumri

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: