In september hebben er maar liefst 56 inwoners van Eastermar/ It Heechsân de training voor AED en reanimatie gevolgd in de Hege Stins, geweldig! In verband met de mogelijke kans op diefstal en vernieling is er gekozen voor een AEDkast met pincode. Dit houdt in dat de AED alleen gebruikt kan worden met een pincode.
De cursisten is gevraagd zich aan te melden bij hartslagnu.nl, zodat zij bij een eventuele oproep via de meldkamer een sms krijgen met de pincode. Vervolgens is het de bedoeling zo snel mogelijk de AED te halen en naar de plaats van bestemming te gaan. Natuurlijk kan het zo zijn dat je niet in de buurt bent of in de gelegenheid bent. Daarom is het ook zo belangrijk dat er zoveel mogelijk mensen de training volgen en zich aanmelden bij hartslagnu.nl, zodat er altijd eerste hulp kan worden geboden mocht het nodig zijn.

Het is voor sommige mensen ook een drempel zich aan te melden. Om die reden is het belangrijk jaarlijks herhalingslessen te volgen, zodat je kunt oefenen en er bekend mee raakt. In principe zijn er meerdere mensen die een oproep krijgen bij een reanimatie en dat betekent dus ook dat je er niet alleen voor staat.
Mocht je ook in het bezit zijn van een geldige AED- en reanimatietraining, dan zou het heel mooi zijn als je je ook wilt aanmelden bij hartslagnu.nl.
In september 2020 bieden we de herhalingslessen aan. Voor een ieder die de training niet heeft gevolgd en interesse heeft, schroom niet en meld je aan. Dat kan ook nu al via het mailadres: aedheechsan@outlook.com .

Namens de werkgroep Hart voor It Heechsân een hartelijke groet,
Willem, Nico, Marit en Sietske
foto AED Hege Stins

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: