Leafhawwers fan de Dakar-rally kinne dit jier it Riwald Dakarteam folgje fia www.riwalddakar.com en ek fia Facebook en Twitter. Nijsgjirrich, want Allard Tadema fan de E.M. Beimastrjitte docht dizze edysje wer mei. As monteur rydt er yn de servicetruck fan it RIWALDteam.

De Dakar-rally giet 4 jannewaris fan start. Start en finish binne yn Buenos Aires (Argentinië).

riwaldteam1

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen