It liket de gewoanste saak fan de wrâld, alle moannen wer in tsjokke doarpskrante yn 'e bus. Mar dat is it net. It docht bliken dat dit ien fan de lêste BREEDút-en is. Noch ien, miskien twa kear en dan is it gebeurd. Ferhipte spitich mar miskien komt der in 'trochstart'.

Hawar, no noch mar even genietsje en gau delhelje. Op side 1 fine jo de útlis wêrom't de BREEDút ophâlde sil te bestean.

cover-breedut2014

 

 

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen