Er wordt begin oktober 2013 weer gekeken naar de wachtlijsten van de Hummelhof. We kunnen nog wel een aantal aanmeldingen gebruiken!
De bezuinigingen gaan ook de peuterspeelzaal niet voorbij. Daarom vragen wij of de ouders hun peuters zo spoedig mogelijk willen opgeven. Dit kan al vanaf 1 jaar!
Als ouder bepaalt u zelf wanneer uw kind ook daadwerkelijk naar de Hummelhof toe gaat.
Het is belangrijk dat er een duidelijk beeld is van het aantal te verwachten peuters. Op deze manier hopen wij dat de peuterspeelzaal kan blijven bestaan zoals nu.
Informatie en opgaveformulieren zijn te vinden op www.kearn.nl (0511- 465200) of bij de Hummelhof (0512-471701).
Alvast bedankt voor jullie medewerking!!
De oudercommissie.

kearn

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: