klein zwitserland

Net yn Eastermar sels, mar dochs de muoite wurdich op dizze side te fermelden is de iepening fan it nije 'Klein Zwitserland'. Mei sinneskynwaar op 'e fyts de mar om en dan even oanstekke by 'it nije ding', oan Burgumer Mar en PM kanaal.

It útsjoch fanôf it wat heger oanlein terras oer it wetter is prachtich. Ek mei de boat fan út de Eastermarder havens is dit foar bygelyks de sneintemiddeis yn aardich tochtsje. Neffens ferskate Eastermarders kinne jo der bêst ite en is de oanklaaiïng, gehiel yn skipsstyl, ferrassend en goed oer neitocht.

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: