Op 1 augustus bestiet HerbercH 's Lands Welvaren 20 jier.
Om dit net ûngemurken foarby gean te litten, is der op freed 3 augustus iepen hûs fan 14.00 - 19.00 oere.
Eltsenien is fan herte wolkom.

Mei freonlike groetnis
Floor en Antsje

Image
HerbercH 's Lands Welvaren bestiet 20 jier

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: