Al jaren was een pad met problemen; de Bildreed, het fietspad tussen Eastermar en Rottevalle. Het smalle pad veroorzaakte veel ongelukken en bijna ongelukken omdat het zo smal was dat men elkaar niet kon passeren. Een ambulance zou er bij een noodgeval al helemaal niet langs kunnen. Zomers maken veel fietsers en wandelaars gebruik van het pad en buiten het zomerseizoen zijn het juist scholieren die er gebruik van maken als doorsteekje.

Maar het probleem is nu eindelijk opgelost dankzij een financiële bijdrage van de gemeente Smallingerland en Tytsjerksteradiel en o.a. de inzet van het bestuur van Tip Eastermar. Het pad is door grondwerkbedrijf Lahuis Eastermar verbreed met open betonblokken waar het gras doorheen kan groeien. Op die manier blijft het een visueel aantrekkelijk pad terwijl passanten niet meer onverwacht onderuit gaan zodra ze moeten uitwijken voor tegemoetkomend verkeer.

fietspad-verbreden Bildreed

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: