Op Keninginnedei hâldt 'Herbergh De Parel' iepen hûs.

Tusken 9 en 12 oere kinne Eastermarders fergees om in gleske oranjebitter terjochte by 'De Parel' en tagelyk even rûn sjen. Foar de bern lizze der kleurplaten klear en binne der moaie prizen te winnen.
Nóch in reden om op de moarn fan Keninginnedei even op it Breed te sjen, want ek de tradisjonele frijmerk foar bern én âlden fynt hjir plak.

 

Image
De gleskes oranjebitter stean klear!

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: