In galerie de Zandloper is op dit moment een voor Eastermar aardige expositie te bezichtigen: tekeningen van Pier Feddema (1910-1983).

Feddema was schilder en tekenaar en maakte deel uit van kunstenaarsgroep 'Yn 'e line' en maakte werk op basis van de ideeën van het expressionisme. Klaas Koopmans, bekend kunstenaar uit Garyp, maakte ook deel uit van deze groep.

De tekeningen hebben als thema 'op en langs het water' en zijn onderdeel van het grote oeuvre van Pier Feddema. Er is een keuze gemaakt uit tekeningen uit zijn gehele kunstenaarsloopbaan, zowel uit zijn beginjaren als uit 1983, zijn laatste levensjaar. Eén van de tekeningen is van it Wâltsje.

De zoon van de kunstenaar, Kees Feddema, woont al jaren in Eastermar en kan schitterend vertellen over zijn vader en hoe het werk tot stand is gekomen. Een verklaring voor het inconsequente gebruik van tekenmaterialen is dan opeens heel logisch: "Us heit tekene mei wat er foar hannen hie. As er allinne mar in ballpoint by him hie, dan tekene er dêr mei. In oare kear wie it in stikje houtskoal."

De expositie is te bekijken tot en met 31 mei, van woensdag tot en met maandag tussen 10 en 18 uur.

Image
Kees Feddema

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: