Saterdei 7 juny, de moarns om 10.00 oere wie it momint dat de doarren iepen gienen fan 'De âlde bakkerij'. Troch dy namme wit eltsenien wol wêr't men dan wêze moat.

In ympresje sjogge jimme op de foto's.

alde_bakkerij_001.jpgalde_bakkerij_003.jpgalde_bakkerij_004.jpgalde_bakkerij_005.jpg

Foardielich wat boartersguod, ark, meubeltsjes of wat oars skoare kin by de âldbakkerij.

Gean der ris hinne te sjen of skilje mei Minke Veerman 06-13549880

De redaksje

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: