t jierlijkse klompkesilen, organisearre troch WSV 'Tusken Mar en Leyen', hat dit jier wer plak fûn by it swimmersplak. De dielnimmers, ynklusyf achterban, wiene wer och-sa fanantyk.
Yn de frije klasse wie dit jier in definitive trochbraak fan de catamaran en trimaran te sjen. Yn de klompklasse is it meitsjen fan de kiel fan in âlde nûmerplaat te in nije trent. Ek aardich is op te merken dat de klompkesilerij in echte tradysje wurdt. Guon klompen dogge al jierren mei en hawwe, lyk as de echte skûtsjesilerij, harren eigen spesifike eigenskippen dêr 't rekken mei hâlden wurde moat.
Ien fan de âldste skipkes dy't meidocht is dy fan Willem Veenstra. Ea makke troch pake en restaurearre troch heit en in 'beste siler'. En dan hawwe wy it hjir oer in boatsje fan 30 jier âld.

klompkes2006.jpg

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen