landschapsbeheer

Landschapsexcursie van Brommels! in teken van herdenking Jan de Boer

De Brommels! bloeiexcursie in juni vormt jaarlijks het eerste wapenfeit van het bramenfestijn Brommels. Dit jaar staat deze landschapsexcursie in het teken van de herdenking van Wâldpyk Jan de Boer. Omdat Jan een natuur- en landschapsman pur sang was, heeft deze editie van de excursie een breed karakter dan enkel de focus op bramen. Excursieleiders Karst Meijer en Bert Maes nemen deze keer ook vele andere karakteristieken van de natuur en het landschap van De Friese Wouden mee in hun rondleidingen door het coulisselandschap. De landschapsexcursie vindt plaats op maandag 24 juni bij Maatschap Atsma in Eastermar na de onthulling van de gedenkplek voor wijlen Jan de Boer. Iedereen is uitgenodigd om deel te nemen. Deelname is gratis.

Om 15.45 uur start de herdenking van Jan de Boer en de onthulling van zijn gedenkplek op de kruising Kleine Hornstweg-Zwarte Weg in Eastermar. Daarna speelt Wâldpyk-troubadoer en Friese muzikant en liedjesschrijver Marcel Smit een tweetal nummers in de schuur van de Maatschap Atsma aan de Kleine Hornstweg 8. Aansluitend start de natuur- en landschapsexcursie. Landschapsbeheer Friesland, de commissie Brommels! en Stichting Wrâldfrucht organiseren de bijeenkomst.

Natuur-en landschapsexcursie Karst Meijer en Bert Maes

Botanicus en bramenexpert Karst Meijer en ecoloog en kenner van oorspronkelijk inheemse bomen en struiken Bert Maes nemen de deelnemers aan de excursie mee over de landerijen van de Atsma’s. Dit is een prachtig stuk van De Friese Wouden met vele boomwallen waar De Noardlike Fryske Wâlden om bekend staan. De inheemse bomen, struiken, bloemen, kruiden en vruchten staan centraal in deze excursie. Onderwerpen waar Jan de Boer ook een enorme kennis van had, die hij ondermeer vastlegde in de Veldgids Landschapselementen Noardlike Fryske Wâlden. “De landschapsexcursie vormt daarom een mooie afsluiter van de herdenkingsplechtigheid. Na de excursie trakteert de organisatie op een ‘Wâldpyk’ borrel en een hapje”, aldus Henk Pilat van Stichting Wrâldfrucht.

Excursie ook langs eerder dit jaar aangeplante meidoornhaag in Eastermar

De excursie voert de deelnemers ook langs de eerder dit jaar geplante meidoornhaag van zo’n 500 meter lang. Deze haag met meer dan 1000 meidoornplantjes is er dankzij de financiële steun van het Femme van der Schaaf fonds gekomen en vormt nu een natuurlijke afscheiding van het land van Maatschap Atsma en het naast gelegen fietspad. Net als de elzensingel en de houtwal is de meidoornhaag kenmerkend voor het noordelijk deel van de Friese Wouden. Door schaalvergroting vanaf de jaren 50 zijn meidoornhagen als afscheiding grotendeels verdwenen. Boeren kunnen vandaag de dag een financiële bijdrage vanuit het Programma Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer krijgen om de elzensingels en houtwallen te beheren. Landschapsbeheer Friesland en Stichting Wrâldfrucht pleiten gezien de grote ecologische waarde van het landschapselement dat er ook voor het onderhoud van de meidoornhaag een beheervergoeding komt.

logo

 

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen