Tongersdei 19 septimber sette wy wer útein mei de nifel-/hantwurkgroep. Wy sitte dan by Helena Tadema op de Beimastrjitte. Wa't ek komme wol is om 20.00 oere fan herte wolkom. Der binne gjin kosten oan ferbûn, we sitte om 'e 14 dagen om bar by de dielnimmers thús, nimme in - net te dreech - hantwurkje mei en kletse oer fan alles en noch wat, mar fral oer hantwurkjen yn al syn foarmen. Mear ynformaasje by: Antsje Schoenmakers, of Helena Tadema,  

handwerken

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen