Nijiersdei 2007. Der stiet in sterke wyn út it sudwesten wei, sa no en dan falt der in buike. Koart sein guer waar. It lêste wêr't jo dan oan tinke is swimme yn 'e iepenloft.
Dochs wiene der sa'n 50 'bikkels' dy't soks wol fan doel wiene. Mar kwalik de lêste oaljekoeken efter 'e knoopsgatten, mar dochs mei 'frisse' moed it nije jier yn. Fris wie it grif want de wettertemperatuer wie 7,2 graden.
Wat tige opfoel wie dat der gjin Eastermarders meidiene oan dizze nijjiersdûk...

Image

 

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen