Dizze toppers hawwe, mei skelterfrachten tagelyk, oant no ta sa'n 185 flessen sammele en dêrmei in soad jild ophelle foar Kika.
De aksje rint nog oantemei 10 april troch. Klik hjir foar mear ynfo.

Ut namme fan Jeugdwurk PG Eastermar, HULDE!

kika 2021 1kika 2021 2

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen