Eastermar betanke!

Wy sjogge werom op in fantastysk wykein mei as grutte klapper de fjoerwurksjo. Us doel om mei it hiele doarp it nije jier yn te gean is tige slagge. Der is oant yn de betide oerkes omraak dûnse en mei de feechploech fan likernôch 60 man wie de seal samar skjin.

In oar foardiel is dat de oerlêst yn it doarp minym west hat en der in soad minder fjoerwurkresten yn ús moaie Eastermar lizze. Op nei it Spanbân Festival 2019!

Klik hier voor de fotoreportage

ALB 0552

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen