De dorpsveiling van 30 november is een groot succes geworden. Het aanbod aan kavels was groot en van uitzonderlijk hoge kwaliteit! De kavel kwamen uit alle hoeken van Eastermar en ook daarbuiten.
De avond zelf was erg gezellig en de stemming zat er goed in. Er werd soms op het scherpst van de snede geboden. De kavels van de workshops en excursies waren erg in trek. Hoogtepunt van de avond was de verkoop van een parkeerplek voor de predikant. Om te zorgen dat onze predikant en de gastpredikanten altijd bij de kerk kunnen parkeren, is er door heel veel van de aanwezigen een pot aangelegd om dit te 'garanderen'. Erg goed om te zien dat deze ludieke actie zoveel bijval kreeg!

Financieel gezien was de veiling ook een succes: er is ca. € 9.500,- voor de veiling opgehaald. Diezelfde dag is het 'team van Bennie' ook druk geweest met het inzamelen van oud ijzer. Dit heeft ook ca. € 2.000,- opgebracht. Al met al op alle fronten een zeer succesvolle dag.

Hartelijk dank dus voor alle mensen die hieraan hebben meegewerkt: de mensen die kavels inbrachten, de mensen die ze vervolgens kochten, de mensen van de catering / bediening, het 'team van Bennie', Eastermarders om utens: Ebe Veerman en Lodewijk Tillema en tot slot de medecommissieleden.

veilinghamer

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen